Nowości

 • Nod32ESET NOD
  Nowoczesny Program Antivirusowy przeznaczony do ochrony zarówno stacji roboczych jak i serwerów.
 • vatKASY-FISKALNE ON_LINE
  Podatnicy instalują kasy fiskalne On-line:
  Dowiedz się więcej
 • SERWIS On-line
  Zdalny Serwis.Naprawa Twego komputera nigdy nie była tak prosta.Serwis nigdy nie był tak szybki.

Pozostała oferta

 1. Telewizja przemysłowa
 2. GSM CAR AUDIO
 3. Diagnostyka komputerowa
 4. Nasi klienci

Oferta oprogramowania BHM

Nasza firma nastawiona jest na obsługę wymagających odbiorców, których nie satysfakcjonują dostępne na rynku polskie systemy średniej klasy. Nieprzerwanie czuwamy nad globalnymi zmianami wynikającymi z nowych przepisów, nowych możliwości oprogramowania (kolejne wersje systemów) i sprzętu , poprzez opracowywanie kolejnych, nowocześniejszych wersji programów, kompatybilnych z poprzednimi.

Mamy przyjemność zaoferować Państwu systemy, które znalazły zastosowanie w kilkudziesięciu firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych oraz jednostkach budżetowych.

BHM

System składający się z opcji obsługi rejestrów sprzedaży (faktury VAT, faktury korygujące, rachunki uproszczone i korygujące, paragony, paragony korygujące, wystawianie dokumentów Wz do faktur, kartoteka asortymentowa, usług, dostawców, odbiorców, rejestrowanie zapłat za faktury i rachunki, dokumenty KP, śledzenie należności, proste raporty i analizy z poziomu kartotek), rejestrów zakupów kraj (wystawianie dokumentów PZ i KW rejestrowanie zapłat, śledzenie zobowiązań), obrotu magazynowego, rozrachunków (należności, zobowiązania, przelewy, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia sald), zamówień (automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży, Wz, Pz), księgi przychodów i rozchodów oraz inwentury (arkusze spisu z natury, roczna kartoteka ilościowo-wartościowa). System zawiera również moduł automatycznej wymiany danych między oddziałami firmy, a także program AUTO przeznaczony dla samochodowych stacji diagnostycznych.

EWKA

System obsługujący rejestry PK oraz v AT, dziennik, księgę główną, kartoteki analityczne, rozrachunki, raporty kasowe i bankowe. Program zawiera również moduł ESTRA służący do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz do naliczania amortyzacji i umorzeń. System może współpracować z modułem głównym lub może funkcjonować oddzielnie.

PLACE

System placowy (dowolne systemy wynagrodzeń, kartoteki pracowników, karty obecności, roczne karty wynagrodzeń, naliczanie listy plac, listy podstawowe, dodatkowe, nie płacowe , tworzone według systemów wynagradzania, płatników lub indywidualne, drukowanie listy pełnej lub skróconej, deklaracje ZUS, PITy, wystawianie umowy o pracę, zaświadczenia o pracy, świadectwa pracy i innych dowolnie deklarowanych dokumentów kadrowych):

 • system kadrowy (ewidencja dokumentów kadrowych, zestawienia, raporty),
 • umowy-zlecenia (kartoteka zleceniobiorców, wystawianie dokumentów ZUS10, PIT 8b, umowy o dzieło i rachunku, możliwość automatycznego przepisywania danych z kartoteki pracowników),
 • dywidenda (ewidencja udziałowców, księga akcji, rejestracja akcji zwykłych i uprzywilejowanych, ewidencja obrotu akcjami, rejestr wypłat dywidendy, naliczanie dywidendy),
 • delegacje (rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników, kartoteka pojazdów, kierowców, klientów, rachunek kosztów podróży).

BON

Obsługa biura obrotu nieruchomościami

PŁATNIK

Program do transmisji i danych z Płac do Płatnika dla ZUS działający według nowych zasad.

Nasze programy mogą pracować na wielu stanowiskach połączonych lokalną siecią komputerową. Są nowoczesnym narzędziem znakomicie oszczędzającym bezcenny czas i podnoszącym poziom obsługi klientów.

Przed zakupem gwarantujemy Państwu możliwość dokładnego zapoznania się z programem w naszej siedzibie. Demonstrujemy działanie systemu i udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania.

Nasze programy cechują się duża elastycznością, niezawodnością, szybkością i łatwością obsługi.

Soft-Serwis, ul. Śremska 1, 62-050 Mosina

tel. 602 214 142, jacek@soft-serwis.com.pl